کدام چیپ LED بهتر است؟!

بستگی دارد

در ابتدا باید توجه داشت که انواع مختلف LED مثل COB LED و یا Power LED و یا SMD LED همگی متشکل از چیپ های LED می باشند که به قالبهای مختلفی عملیات  Packaging بر روی آنها صورت پذیرفته است.

بر خلاف عملیات Packaging که بسیار فراگیر است و در کشورهای بسیاری (از جمله ایران) صورت می پذیرد، تولید Chip های LED تکنولوژی بسیار پیشرفته ای دارد و در دست کمپانی های محدودی است. برخی از کمپانی های تولید چیپ LED عملیات Packaging نیز انجام می دهند و برخی دیگر فقط بر روی تولید چیپ تمرکز کرده اند و چیپ های تولیدی خود را به کارخانه هایی که LED با Package های متفاوت مثل COB و یا SMD تولید می کنند، ارائه می دهند. اما نکته مشترک تمامی تولید کنندگان چیپ های LED تنوع بسیار زیاد محصول آنهاست. بدین معنا که این تولیدکنندگان چیپ های متفاوتی با توان نوری (میزان روشنایی خروجی) متفاوت و البته CRI متفاوت ارائه می دهند، لذا این که بگوییم چیپ های کره ای یا تایوانی و یا آمریکایی نسبت به هم مزیت خاصی دارند درست نیست و می بایست با مراجعه به Datasheet مربوط به هر کدام از آنها کیفیت آنها را مقایسه نمود.

کدام چیپ LED بهتر است؟! چیپ های کره ای بهتر هستند تا چیپ های تایوان و یا چیپ های چین؟!

کدام چیپ LED بهتر است؟! چیپ های کره ای بهتر هستند تا چیپ های تایوان و یا چیپ های چین؟!